Αντικατάσταση αδειών οδήγησης παλαιού τύπου

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης παλαιού τύπου

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης παλαιού τύπου ή κοινοτικού τύπου του Π.Δ. 255/1984, με άδεια οδήγησης του Π.Δ. 19/1995

  • Για την αντικατάσταση αυτή πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών – Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά :
   1. Αίτηση, χωρίς χαρτόσημο

Yπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνεται:

  1. Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  2. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, και
  3. Οτι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.)
  4. Την ισχύουσα ή τις ισχύουσες (αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας) άδειες οδήγησης των οποίων ζητά την αντικατάσταση.
  5. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
  6. Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή ποσού χιλίων (1.000) δραχμών υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/1970.
 • Η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών-Επικοινωνιών χορηγεί στον ενδιαφερόμενο άδεια οδήγησης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 19/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 87/1997 και ακυρώνει την άδεια ή τις άδειες που αντικαταστάθηκαν οι οποίες παραμένουν στον φάκελο της οικείας Υπηρεσίας.
 • Αν η ισχύς των προς αντικατάσταση αδειών έχει λήξει, τότε η νέα άδεια παραδίδεται στον κάτοχό της αφού προηγουμένως υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά ανανέωσης και αφού γίνει η ανανέωσή της.
 • Σαν αριθμός άδειας στην νέα άδεια, τίθεται αυτός της άδειας οδήγησης αυτοκινήτων (όχι μοτοσικλετών) που αντικαταστάθηκε. Σε περίπτωση αντικατάστασης μόνο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας παλαιού τύπου, ακυρώνεται ο αριθμός άδειας και χορηγείται νέος, από τη σειρά αριθμών που χορηγεί η Υπηρεσία αντικατάστασης με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία αντικατάστασης.