You are here: Home Διπλώματα Οδήγησης Κατηγορία CE

Κατηγορία CE

Κατηγορία CE: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Κατηγορία CE: Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.
Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 8 πρακτικά με επικαθήμενο, ή, συρόμενο.

Δικαιολογητικά 

Υπεύθυνη Δήλωση word_logotype

Αίτηση Εκτύπωσης PDF_logotype

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία “Γ+E”.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ ή Δ τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα  δηλώνει ότι:
 1. έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 2. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Δύο (2) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 • Παράβολο 10,00 € από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439) για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση.
 • Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου από Δημόσιο Ταμείο αξίας 108,15 € για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.
 • Παράβολο 30,00 € από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439) για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση εκτύπωσης.
 • Άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο. Η παλιά άδεια οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.

Σημείωση:   Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – ΑΤΜ, Web banking και phone banking).
Όλα τα παράβολα  πληρώνονται,  εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet: e-paravolo

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται
 • Πρακτικά: 8 ώρες