Πρακτική εξέταση ανά κατηγορία

Πρακτική εξέταση ανά κατηγορία

Πρακτική εξέταση για την κατηγορία Α ή την υποκατηγορία Α1

Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων, με τη σειρά που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Οι δοκιμασίες αυτές ταξινομούνται στις εξής ΟΜΑΔΕΣ:

ΟΜΑΔΑ Α: (Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάσει, ειδικές δοκιμασίες)
Ο υποψήφιος πρέπει να εκτελέσει πλήρως και σωστά τους παρακάτω χειρισμούς και ειδικές δοκιμασίες:

Έλεγχο του οχήματος πριν ξεκινήσει:
Κατά τον έλεγχο αυτό πρέπει ο υποψήφιος να ρυθμίσει στη σωστή θέση τους καθρέπτες, να ελέγξει την κατάσταση των φώτων, τιμονιού, φρένων, δεικτών κατεύθυνσης, ηχητικών οργάνων, ελαστικών κ.λπ.

Χρήση κράνους:
Ο υποψήφιος πρέπει να φορέσει σωστά το κράνος του και να μπορεί να το βγάλει με ευκολία.
Αναδίπλωση του πλαγίου στηρίγματος και πορεία χωρίς να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας:
Κατά τη δοκιμασία αυτή ο υποψήφιος στέκεται όρθιος δίπλα στο σταθμευμένο δίκυκλο, πιάνει το τιμόνι με τα δυο του χέρια, αναδιπλώνει με το πόδι του το πλάγιο στήριγμα, βγάζει ταχύτητα και περπατάει περίπου 10 μέτρα μεταφέροντας το δίκυκλο, χωρίς να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του.

Σωστή εκκίνηση:
Ελέγχεται αν ο υποψήφιος ξεκινάει σωστά το δίκυκλο (χρήση φλας, έλεγχος, κ.λ.π.) και χωρίς κραδασμούς. Επιτρέπεται μία ανεπιτυχής δοκιμή.
Ξεκίνημα σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%:
Ο υποψήφιος υποχρεούται να ξεκινήσει σε ανήφορο, χωρίς το δίκυκλο να οπισθοπορήσει πάνω από 40 εκατοστά περίπου και χωρίς να ανατραπεί ο ίδιος ή το δίκυκλο. Επιτρέπεται μία ανεπιτυχής δοκιμή. Αν ο υποψήφιος δοκιμάσει και δεύτερη φορά χωρίς να επιτύχει, τότε απορρίπτεται.
Επιτάχυνση του οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων και μεταφορά επιβάτη:
Κατά την δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει μια απόσταση περίπου 50 μέτρων, επιταχύνοντας το δίκυκλο με αλλαγή των ταχυτήτων του και μεταφέροντας τον εκπαιδευτή του, ο οποίος φοράει υποχρεωτικά το κράνος του, σε ευθεία πορεία και εντός λωρίδας πλάτους 40 εκ. χωρίς να πατήσει ο υποψήφιος το πόδι του στο έδαφος και χωρίς να ανατραπούν ο επιβάτης ή το όχημα.
Ακινητοποίηση του οχήματος με ακρίβεια:
Μόλις ο υποψήφιος εξέλθει της λωρίδας (δοκιμασία 6) φρενάρει πλήρως, ακινητοποιώντας το δίκυκλο προκειμένου να αποβιβαστεί ο επιβάτης – εκπαιδευτής του. Η δοκιμασία θεωρείται επιτυχής αν δεν ανατραπεί το οχήμα.
Επί τόπου στροφές με κατάλληλη κλίση σώματος και οχήματος:
Ελέγχεται αν ο υποψήφιος μπορεί να κάνει δύο στροφές 180 0, μία δεξιά και μία αριστερά (ένα «οκτάρι»), ξεκινώντας από οποιοδήποτε σημείο του «οκταριού» και καταλήγοντας πάλι σ’ αυτό, χωρίς να πατήσει το πόδι του στο έδαφος ή να ανατραπεί το όχημα.
Η διάμετρος καθενός από τους δύο κύκλους, που σχηματίζουν το «οκτάρι», ορίζεται:
για την περίπτωση πρακτικής εξέτασης χορήγησης άδειας οδήγησης υποκατηγορίας Α1, σε πέντε (5) μέτρα.
για την περίπτωση πρακτικής εξέτασης χορήγησης απ΄ευθείας άδειας οδήγησης κατηγορίας Α, σε δέκα (10) μέτρα.
για την περίπτωση πρακτικής εξέτασης επέκτασης άδειας οδήγησης από υποκατηγορία Α1 στην κατηγορία Α:
Δέκα (10) μέτρα, όταν το εκπαιδευτικό όχημα είναι ισχύος τουλάχιστον 35 kw (47,6 PC).
Πέντε (5) μέτρα όταν το εκπαιδευτικό όχημα είναι αυτό της παραγρ. 2 (β2) του άρθρου 25 της παρούσας.
Κίνηση με μικρή ταχύτητα:
Κατά τη δοκιμασία αυτή ο υποψήφιος πρέπει να οδηγήσει το δίκυκλο σε μία απόσταση 25 μέτρων, σε οριζόντιο έδαφος, σε ευθεία πορεία εντός λωρίδας πλάτους 40 εκ. με ταχύτητα πεζού (6 Κm/h περίπου) χωρίς να πατήσει το πόδι του στο έδαφος ή να ανατραπεί το όχημα. Η δοκιμασία θεωρείται επιτυχής αν η απόσταση αυτή διανυθεί σε χρόνο μεγαλύτερο από 15 δευτερόλεπτα.
Στάθμευση οχήματος και μέτρα ασφαλείας κατά την απομάκρυνση απ’ αυτό:
Ο υποψήφιος πρέπει, όταν φθάσει στο σημείο στάθμευσης, να σβύσει τη μηχανή, να βάλει ταχύτητα για να μπλοκάρουν οι τροχοί, να κατέβει από το δίκυκλο, να εκτείνει το πλάγιο στήριγμά του και αφού βεβαιωθεί ότι το δίκυκλο είναι σταθμευμένο με ασφάλεια, να απομακρυνθεί.

ΟΜΑΔΑ Β: Πορεία (Σοβαρά σφάλματα)
Η παραβίαση σηματοδότη ή, η μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.
Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας:
Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θεωρείται η κυκλοφορία σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνσή του, κυκλοφορία εκτός αν αυτή επιτρέπεται να γίνεται για προσπέρασμα προπορευομένου ή σταματημένου οχήματος ή αδυναμίας κίνησης στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Το ανέβασμα στο πεζοδρόμιο ή στις διαχωριστικές νησίδες ή το πάτημα διακεκριμένου τμήματος του δρόμου το οποίο θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ, ως πεζοδρόμιο.
Η πρόκληση ατυχήματος:
Θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος στο οποίο ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος ή συνυπεύθυνος. Η αποτροπή του ατυχήματος, λόγω παρέμβασης τρίτου ή απρόβλεπτου παράγοντα, θεωρείται πρόκληση ατυχήματος.
Η παραβίαση της προτεραιότητας, των πινακίδων σήμανσης των δρόμων και της σήμανσης των οδοστρωμάτων.

OMAΔΑ Γ: Πορεία (απλά σφάλματα)
Το φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες:
Δίνεται στον υποψήφιο εντολή για φρενάρισμα με ταχύτητα περίπου 40 χλμ./ώρα.
Αν οι συνθήκες επέβαλαν στον υποψήφιο να φρενάρει, δεν απαιτείται να δοθεί ειδική εντολή.
Οι στροφές δεξιά-αριστερά:
Πρέπει να γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Ο.Κ.
Ο τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας:
Πρέπει να είναι ο σωστός, δηλαδή ο υποψήφιος ανάβει το δείκτη κατεύθυνσης (φλας), ελέγχει, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα και έπειτα μπαίνει στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας.
Η χρήση δεικτών κατεύθυνσης και φώτων:
Οπου και όταν επιβάλλεται η χρήση των δεικτών αυτών. Ελέγχεται επίσης το άναμμα των ενδεδειγμένων φώτων για κάθε περίπτωση. Ομοίως ελέγχεται η ικανότητα του οδηγού να δίνει τα αντίστοιχα σήματα με το χέρι.
Η σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες:
Πρέπει να εξαντλούνται όλες οι ταχύτητες, εφόσον οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν.
Η σωστή θέση στο οδόστρωμα:
Ο υποψήφιος ελέγχεται αν μπορεί να κρατήσει το όχημα, σε ευθεία πορεία, στη σωστή λωρίδα.
Η σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου:
Στους πεζούς, στα ζώα και στα άλλα οχήματα και ειδικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα οχήματα άμεσης βοήθειας.
Η τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα:
Από αυτά που προηγούνται ή που κινούνται παράλληλα με το όχημα του εξεταζόμενου ή είναι σταθμευμένα.
Το προσπέρασμα ακίνητου εμποδίου και προπορευόμενου οχήματος:
Ελέγχεται η σωστή διαδικασία, δηλαδή, άναμα δείκτη κατεύθυνσης (φλας, έλεγχος,προσπέρασμα, είσοδος εκ νέου στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της δοκιμασίας αυτής, ο εξεταστής μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να περάσει πίσω από το εκπαιδευτικό αυτοκίνητο και μετά να το προσπεράσει.
Η σωστή προσέγγιση και η σωστή διέλευση των σιδηροτροχιών:
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα του Κ.Ο.Κ.
Κατάλληλη κλίση σώματος και δικύκλου στις στροφές:
Το σώμα του υποψηφίου και το δίκυκλο πρέπει να παίρνουν την κατάλληλη κλίση.
Η σωστή αντίδραση υπό πραγματικές συνθήκες κινδύνου:
Ελέγχεται η σωστή, σε ενέργειες και ψυχραιμία, αντίδραση του υποψηφίου, όταν παρουσιασθεί κίνδυνος για τον οποίο δεν ευθύνεται ο υποψήφιος.
Η τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και η ορθή χρησιμοποίηση εξαρτημάτων:
Ελέγχεται αν τηρούνται και οι λοιποί κανόνες που θέτει ο Κ.Ο.Κ. πέραν αυτών που ειδικά περιγράφονται στην παρούσα ΟΜΑΔΑ Γ, καθώς και η σωστή χρήση των μηχανισμών και εξαρτημάτων του οχήματος.
Η πρακτική εξέταση του υποψηφίου αρχίζει από την ειδική δοκιμασία (ΟΜΑΔΑ Α) και σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιτύχει στην ομάδα αυτή, συνεχίζεται η εξέτασή του στην πορεία (ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ). Ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στην ΟΜΑΔΑ Α, αν έχει επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής. Κατά την εξέτασή του στην πορεία αν αποτύχει έστω και σε μία από τις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β, διακόπτεται η πρακτική εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται. Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν συγκεντρώσει περισσότερα από πέντε συνολικά σφάλματα (Σ) στις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή δύο σφάλματα (ΣΣ) σε μία (την ίδια και τις δύο φορές) από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής.
Κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών επιλέγει κατάλληλη ευρεία περιοχή στην οποία πρέπει να πραγματοποιούνται οι εξετάσεις στην πορεία. Στην αφετηρία της συγκεκριμένης περιοχής, θα πραγματοποιούνται οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α, για όλους τους υποψηφίους και για όσους υποψηφίους επιτύχουν, συνεχίζεται η εξέτασή τους στην πορεία (ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ). Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα, εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στους Ο.Τ.Α.
Η καθοδήγηση του υποψηφίου οδηγού στην πορεία (ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ) θα γίνεται από τον εξεταστή με ασύρματη επικοινωνία. Το εκπαιδευτικό μηχανοκίνητο δίκυκλο της σχολής οδηγών, με το οποίο γίνεται η πρακτική εξέταση του υποψηφίου, θα ακολουθείται από εκπαιδευτικό αυτοκίνητο της ίδιας σχολής οδηγών, στο οποίο θα επιβαίνει, εκτός από τον εκπαιδευτή και η εξεταστική επιτροπή. Στο εκπαιδευτικό αυτό αυτοκίνητο και στο πίσω μέρος και σε εμφανές σημείο τοποθετείται πινακίδα με το διεθνές διακριτικό σήμα “L” ερυθρού χρώματος και τη φράση: “Προσοχή Προπορεύεται Εκπαιδευτική Μοτοσικλέτα”.
Η σχολή οδηγών υποχρεούται να διαθέτει σύστημα ραδιοεπικοινωνίας ή οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμμένο σύστημα ασύρματης επικοινωνίας, προκειμένου, μέσω του συστήματος αυτού να επικοινωνούν ο εξεταζόμενος και ο εξεταστής για να δίνονται οι οδηγίες για την εκτέλεση των δοκιμασιών των ΟΜΑΔΩΝ Β και Γ.
Επίσης οι σχολές οδηγών υποχρεούνται από 1 Απριλίου 1999 να διαθέτουν επαρκή αριθμό αντανακλαστικών γιλέκων χρώματος κίτρινου φθορίζοντος που θα φέρουν στη πλάτη τους την ένδειξη “L – ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ”, το οποίο θα φορούν υποχρεωτικά οι υποψήφιοι οδηγοί κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης.
Η ίδια διαδικασία πρακτικής εξέτασης θα ακολουθείται και για τα εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας Β1 που δε διαθέτουν τόσες θέσεις καθημένων ώστε να μπορεί να επιβιβασθεί ο εκπαιδευτής και τα δυό μέλη της επιτροπής.
Με εγκύκλιο του Υ.Μ.Ε. καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της παραγράφου. Η διάρκεια εξέτασης στη πορεία (ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ), εφόσον αυτή δε διακοπεί λόγω απόρριψης του υποψηφίου, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 25 λεπτών της ώρας.

Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1

Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων του υποψηφίου οδηγού, με τη σειρά που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).
Οι δοκιμασίες αυτές ταξινομούνται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: (Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάσει, ειδικές δοκιμασίες):
Ελεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσει:
Κατά τον έλεγχο αυτό πρέπει ο υποψήφιος να ελέγξει την κατάσταση των μηχανισμών ασφαλείας του οχήματος ( λάστιχα, φώτα, τιμόνι, φρένα, δείκτες πορείας, ηχητικά όργανα ), να καθήσει στη θέση του, να ρυθμίσει στην σωστή θέση τους καθρέπτες, να κλείσει την πόρτα του, να φορέσει σωστά τη ζώνη ασφαλείας, να βεβαιωθεί ότι και οι άλλοι επιβάτες κάθονται στη θέση τους και έχουν κλείσει την πόρτα τους και φορούν και αυτοί σωστά τη ζώνη ασφαλείας.
Σωστή εκκίνηση:
Ελέγχεται αν ο υποψήφιος ξεκινάει το όχημα σωστά και χωρίς κραδασμούς. Επιτρέπεται μία ανεπιτυχής εκκίνηση.
Ξεκίνημα σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%:
Ο υποψήφιος υποχρεούται να ξεκινήσει σε ανήφορο κλίσης 10% περίπου χωρίς το όχημα να οπισθοχωρήσει πάνω από 40 εκατοστά περίπου και χωρίς να σβύσει η μηχανή. Επιτρέπεται μία ανεπιτυχής δοκιμή. Αν ο ποψήφιος δοκιμάσει και δεύτερη φορά χωρίς να επιτύχει, τότε απορρίπτεται. Η δοκιμασία αυτή γίνεται χωρίς τη χρήση χειρόφρενου. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί, μπορεί να εκτελέσει τη δοκιμασία με χρήση χειρόφρενου. Στην περίπτωση όμως αυτή, απαγορεύεται η οπισθοπορεία του οχήματος.
Επί τόπου στροφή με χρήση όπισθεν (Πραγματοποιείται μόνο για την υποκατηγορία Β1 και την κατηγορία Β):
Η δοκιμασία αυτή γίνεται σε δρόμο διπλής κατέυθυνσης, ασήμαντης πυκνότητας κυκλοφορίας, με πλάτος οδοστρώματος περίπου 6 μέτρων. Κατά τη δοκιμασία αυτή πρέπει ο υποψήφιος με τρείς (3) κινήσεις (μπροστά – πίσω – μπροστά) να πραγματοποιήσει την επί τόπου στροφή, χωρίς οι τροχοί του οχήματος, να ανέλθουν στο πεζοδρόμιο. Δεν επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή.
Οπισθοπορεία με στροφή:
Η δοκιμασία αυτή πρέπει να γίνεται σε δρόμους με ασήμαντη πυκνότητα κυκλοφορίας και πραγματοποιείται ως εξής:
Το όχημα βρίσκεται σταθμευμένο στο δεξιό μέρος (ή στο αριστερό) του πρώτου δρόμου, της επιλογής του εξεταστή, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του ενός μέτρου από το κράσπεδο του πεζοδρομίου και το πίσω άκρο του να απέχει από την τομή των κρασπέδων των δύο πεζοδρομίων το πολύ τρία ( 3 ) μέτρα. Στη συνέχεια ο υποψήφιος κινεί το όχημα προς τα πίσω, στρίβοντάς το ώστε να εισέλθει στον κάθετο δρόμο, όπου πρέπει να διανύσει απόσταση (από την τομή των δύο κρασπέδων) περίπου ίση με το διπλάσιο του συνολικού μήκους του οχήματος και να σταματήσει σε θέση περίπου παράλληλη προς το πεζοδρόμιο. Κατά την προς τα πίσω πορεία, δεν επιτρέπεται:
Να σταματήσει το όχημα περισσότερο από δύο φορές εκτός αν λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν.
Να οδηγεί το όχημα κοιτάζοντας προς τα πίσω. Η οδήγηση του οχήματος πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω των δύο προς τα πλάγια του οχήματος καθρεπτών. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να κοιτάξει προς τα πίσω, προκειμένου να ελέγξει τη θέση του οχήματος, μόνο κατά τη διάρκεια των δύο στάσεων που επιτρέπεται να γίνουν. Ειδικά για την κατηγορία Β, επιτρέπεται ο υποψήφιος να κοιτάζει προς τα πίσω, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ελέγχοντας όμως οπτικά συγχρόνως προς όλες τις κατευθύνσεις.
Οποιοσδήποτε, προς το πεζοδρόμιο, τροχός, να έλθει σε επαφή με το κράσπεδο του πεζοδρομίου.
Ο πίσω προς το πεζοδρόμιο τροχός, να απέχει,κατά την προς τα πίσω κίνηση, περισσότερο από:
1,00 μέτρο για κατηγορία Β και Β1,
1,50 μέτρο για κατηγορία Γ, Δ και Β+Ε,
2,00 μέτρα για κατηγορία Γ+Ε και Δ+Ε.
Οταν πρόκειται για συρμό ή αρθρωτό όχημα, ο πίσω προς το πεζοδρόμιο τροχός, νοείται αυτός του ρυμουλκουμένου ή του ημιρυμουλκουμένου αντίστοιχα.
Δεν επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι απέτυχε αν παραβεί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις ή απαγορεύσεις που περιγράφονται παραπάνω.
Στάθμευση δεξιά ή αριστερά, σε δρόμο με κλίση:
Η δοκιμασία περιλαμβάνει μια στάθμευση δίπλα στο κράσπεδο του δεξιού ή αριστερού πεζοδρομίου, της επιλογής του εξεταστή, σε δρόμους με κλίση η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη του 10% . Η διαδικασία γίνεται, χωρίς να επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή, ως εξής:
Ο υποψήφιος σταματάει το εκπαιδευτικό όχημα δίπλα σε άλλο όχημα, ήδη σταθμευμένο δίπλα στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Στη συνέχεια κινεί το όχημα προς τα πίσω κάνοντας τους απαραίτητους ελιγμούς για να το σταθμεύσει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα που απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με το ένα και μισό του συνολικού μήκους του οχήματός του. Αν η εξεύρεση κατάλληλου χώρου μεταξύ δύο αυτοκινήτων δεν είναι εφικτή, η δοκιμασία γίνεται πίσω από σταθμευμένο αυτοκίνητο στην κατάλληλη απόσταση. Κατά τη δοκιμασία αυτή πρέπει ο υποψήφιος:
Να σταθμεύσει με τέσσερεις το πολύ κινήσεις του οχήματος (πίσω-μπρος-πίσω-μπρος ).
Να μη του σβήσει η μηχανή περισσότερες από μία φορές.
Να μη χτυπήσει οποιοδήποτε από τα σταθμευμένα γύρω του αυτοκίνητα.
Να μην ανέβει στο πεζοδρόμιο.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία στάθμευσης, το όχημα να μην απέχει από το κράσπεδο του πεζοδρομίου απόσταση μεγαλύτερη των:
τριάντα πέντε (35) εκατοστών για την υποκατηγορία Β1 και την κατηγορία Β.
σαράντα πέντε (45) εκατοστών για όλες τις άλλες κατηγορίες.
Ο υποψήφιος απορρίπτεται στη δοκιμασία αυτή αν παραβεί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις ή απαγορεύσεις που περιγράφονται παραπάνω.
Να εξέλθει από το χώρο στάθμευσης με τέσσερεις το πολύ κινήσεις (πίσω-μπρος-πίσω-μπρος)
Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα:
Ο υποψήφιος, αφού σταθμεύσει, σβύνει τον κινητήρα, βάζει ταχύτητα, βάζει χειρόφρενο, βγάζει τη ζώνη ασφαλείας και βγαίνει από το όχημα.
ΟΜΑΔΑ Β: Πορεία (Σοβαρά σφάλματα):
Παραβίαση σηματοδότη, ή μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.
Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας:
Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θεωρείται η κυκλοφορία σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνσή του, κυκλοφορία εκτός αν αυτή επιτρέπεται να γίνεται για προσπέρασμα προπορευομένου ή σταματημένου οχήματος ή αδυναμίας κίνησης στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο, στις διαχωριστικές νησίδες ή πάτημα διακεκριμένου τμήματος του δρόμου το οποίο θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ, σαν πεζοδρόμιο.
Πρόκληση ατυχήματος:
Θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος στο οποίο ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος ή συνυπεύθυνος. Η αποτροπή του ατυχήματος, λόγω παρέμβασης τρίτου ή απρόβλεπτου παράγοντα, θεωρείται πρόκληση ατυχήματος.
Παραβίαση της προτεραιότητας, ή της παραβίασης της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.
ΟΜΑΔΑ Γ: Πορεία (απλά σφάλματα):
Φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες:
Κατά την πορεία ο εξεταστής δίνει εντολή να γίνει φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες. Επίσης δίνει εντολή να γίνει φρενάρισμα ακινητοποίησης του οχήματος. Στη δοκιμασία αυτή ελέγχεται ο υποψήφιος αν κάνει σωστά τα φρεναρίσματα και αν προσέχει μήπως το όχημα που ακολουθεί, πέσει επάνω στο δικό του. Αν κατά την πορεία παραστεί ανάγκη να γίνουν τέτοια φρεναρίσματα, δε χρειάζεται ειδική εντολή από τον εξεταστή.
Στροφές δεξιά – αριστερά:
Πρέπει να γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Ο.Κ.
Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας:
Πρέπει να είναι ο σωστός, δηλαδή ο υποψήφιος αναβει το δείκτη κατεύθυνσης (φλας), ελέγχει, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα και έπειτα μπαίνει στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας.
Χρήση δεικτών κατεύθυνσης και φώτων:
Οπου και όταν επιβάλλεται η χρήση των δεικτών αυτών. Ελέγχεται επίσης το άναμμα των ενδεδειγμένων φώτων για κάθε περίπτωση.
Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες:
Πρέπει να εξαντλούνται όλες οι ταχύτητες εφόσον οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν.
Σωστή θέση στο οδόστρωμα:
Ο υποψήφιος ελέγχεται αν μπορεί να κρατήσει το όχημα σε ευθεία γραμμή στη σωστή λωρίδα.
Σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου:
Στους πεζούς στα ζώα και στα άλλα οχήματα και ειδικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα οχήματα άμεσης βοήθειας.
Τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα:
Από αυτά που προηγούνται ή που κινούνται παράλληλα με το όχημα του εξεταζόμενου ή είναι σταθμευμένα.
Προσπέρασμα ακινήτων εμποδίων και προπορευομένων οχημάτων:
Ελέγχεται η σωστή διαδικασία, δηλαδή άναμμα δείκτη κατεύθυνσης (φλάς), έλεγχος, παραχώρηση τυχόν προτεραιότητας, προσπέρασμα, είσοδος εκ νέου στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας.
Σωστή προσέγγιση και σωστή διέλευση των σιδηροτροχιών:
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα του Κ.Ο.Κ.
Σωστή αντίδραση υπό πραγματικές συνθήκες κινδύνου:
Ελέγχεται η σωστή, σε ενέργειες και ψυχραιμία αντίδραση του υποψηφίου, όταν παρουσιασθεί κίνδυνος για τον οποίον δεν ευθύνεται ο υποψήφιος.
Τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και ορθή χρησιμοποίηση εξαρτημάτων:
Ελέγχεται αν τηρούνται και οι λοιποί κανόνες που θέτει ο Κ.Ο.Κ. πέραν αυτών που ειδικά μνημονεύονται στην παρούσα ΟΜΑΔΑ Γ, καθώς και η σωστή χρήση των μηχανισμών και εξαρτημάτων του οχήματος.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης ο υποψήφιος, ο εκπαιδευτής και οι εξεταστές είναι υποχρεωμένοι να φορούν τη ζώνη ασφαλείας.
Κατά την πρακτική εξέταση ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στην ΟΜΑΔΑ Α, αν έχει επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της. Κατά την εξέτασή του στην πορεία αν αποτύχει έστω και σε μία από τις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β, διακόπτεται η πρακτική εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται. Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν συγκεντρώσει περισσότερα από πέντε συνολικά σφάλματα (Σ) στις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή δύο σφάλματα (ΣΣ) σε μία (την ίδια και τις δύο φορές) από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής.
Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα, εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στους Ο.Τ.Α. και διατίθεται για το σκοπό αυτό.
Η διάρκεια εξέτασης στην πορεία (ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ), εφόσον αυτή δε διακοπεί λόγω απόρριψης του υποψηφίου, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη:
Των 25 λεπτών της ώρας για τις κατηγορίες Β και Β+Ε, καθώς και για την υποκατηγορία Β1.
Των 45 λεπτών της ώρας για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιλέγει τα σημεία συνάντησης των υποψηφίων με τα μέλη των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων επιτροπών πρακτικής εξέτασης.