You are here: Home Υπηρεσίες Αντίγραφο Διπλώματος

Αντίγραφο Διπλώματος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:
Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε.
Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.
Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του (1).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.
Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή  του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Α.Φ.Μ.
Ταυτότητα
Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρµένης ή αλλοιωµένης)
Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)

Παράβολα(Αποδεικτικό) 30 €,  για την εκτύπωση.
Παράβολα(Αποδεικτικό) 30 €,  για απώλεια ή κλοπή.
Παράβολο(Αποδεικτικό)  9,02 €  πάγιου τέλους χαρ/μου και εισφοράς υπέρ τρίτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Το παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου για κλοπή δεν καταβάλλεται στην περίπτωση µερικής (διάρρηξης) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή
καταστροφής του από πυρκαγιά ή πληµµύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρµόδιας Αρχής.
2. Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει τότε ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς την προηγούμενη έκδοση αντιγράφου
και των προβλεποµένων για αυτό (αντίγραφο) παραβόλων.
3. Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.
4. Η προµήθεια των αποδεικτικών γίνεται από ∆ηµόσιο Ταµείο ή µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
2. Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

Σημείωση:  Η προμήθεια των αποδεικτικών(Παράβολα) γίνεται από Δημόσιο ταμείο ή με την διαδικασία της εφαρμογή του Taxisnet: e-paravolo.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – ΑΤΜ, Web banking και phone banking).
Όλα τα παράβολα  πληρώνονται,  εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet: e-paravolo

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html

ΧΡΟΝΟΣ : Μέχρι 30 ηµέρες (Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών στην αρµόδια Υπηρεσία)
ΚΟΣΤΟΣ : α) 69,02 €
β) 39,02 €, εφόσον προσκοµισθεί έγγραφο δηµόσιας αρχής που θα βεβαιώνει µερική (διάρρηξη) ή ολική κλοπή
αυτοκινήτου ή καταστροφή του από πυρκαγιά ή πληµµύρα