You are here: Home Υπηρεσίες Αντικατάσταση Διπλώματος

Αντικατάσταση Διπλώματος

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης.
1. Όλα τα έντυπα αδειών οδήγησης που έχουν χορηγη− θεί πριν από τις 19.1.2013, αντικαθίστανται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι τις 19.1.2033.
2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:
— Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά, στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών αντικατάστασης.
— Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,
— Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
— Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελ− ληνικής ή κράτους−μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την αντικατάσταση.
— Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια.
β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύ−
οντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2 του παρόντος.
γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των
κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παρά− γραφο 1γ του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης 18623/2372/2008 (1697 τ.Β΄), όπως ισχύει. στ) Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18.1.2013 από Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
ζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).
3. Σε περίπτωση κατοχής πέραν της μίας άδειας οδή− γησης, στο νέο έντυπο ως αριθμός αδείας, τίθεται αυτός της άδειας οδήγησης αυτοκινήτων.
4. Η ίδια παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, ακολου− θείται και στις περιπτώσεις κατοχής εντύπου άδειας οδήγησης που λήγει και έχει χορηγηθεί έως και τις 18.1.2013, επεκτείνοντας το δικαίωμα οδήγησης των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α και Β, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65) έτους της ηλικίας του εν− διαφερομένου για:
α) Την κατηγορία Β με κωδικό «113» και
β) Τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E D και DE όταν δεν γίνεται ανανέωσή τους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η συμπλήρωση του εντύπου της άδειας οδήγησης για τις κατηγορίες αυτές με τις ημερομηνίες αρχικής χορήγησης στη στήλη 10 και λήξης στη στήλη 11.
5. Η ίδια παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, ακο− λουθείται και στην περίπτωση κατοχής εντύπου άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου που χορηγήθηκε από Υπηρεσία Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι και 18.1.2013. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος αι− τείται τη μεταφορά του φακέλου που αφορά την άδεια οδήγησής του από την Υπηρεσία της Τροχαίας. Η Υπη− ρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ζητά στη συνέχεια από την Υπηρεσία της Τροχαίας την υπηρεσιακή με− ταφορά του φακέλου του ενδιαφερομένου. Η Υπηρεσία της Τροχαίας οφείλει να συνοδεύει τον προς μεταφορά φάκελο με βεβαίωση περί γνησιότητας της προς αντι− κατάσταση άδειας οδήγησης. Ελλείψει βεβαίωσης δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα οδήγησης μοτοποδηλάτου.
α) Σε κάθε περίπτωση χορήγησης νέου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω αντικατάστασής του, εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας δεν διαθέτουν στο αρχείο τους φάκελο οδηγού μοτοποδηλάτου, αρκεί η βεβαίωση της καθ’ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας της Τρο− χαίας, που εξέδωσε την εν λόγω άδεια οδήγησης περί γνησιότητάς της. Στην παραπάνω βεβαίωση θα πρέπει επίσης να επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται φάκελος στην Υπηρεσία.
β) Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει επιπλέον στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαίωση από Υπηρεσία Ασφαλείας ως προς την απώλεια ή κλοπή, χωρίς την καταβολή των αντίστοιχων παραβόλων περί αντιγράφου. Εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας δεν διαθέτει στο αρχείο της το σχετικό φάκελο, αρκεί βεβαίωση περί γνησιότητας της ανωτέρω άδειας. Στην παραπάνω βεβαίωση θα πρέπει επίσης να επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται φάκελος στην Υπηρεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:
Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε.
Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.
Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του (1).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.
Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή  του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Α.Φ.Μ.
Ταυτότητα
Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης εφόσον έχει λήξει.
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση της συγκεκριμένης άδειας οδήγησης.
Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου(οι δύο(2) προσκομίζονται στους ιατρούς).
Πιστοποιητικά Υγείας(2)  από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
Φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των Ιατρών.
Αίτηση εκτύπωσης.
Κατάθεση πρωτοτύπου εντύπου αδείας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται.
Παράβολα(Αποδεικτικό) 30 €,  για την εκτύπωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
a) Αντικατάσταση παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης µε νέου τύπου έντυπο.
b) Αντικατάσταση εντύπου µε καταχωρηµένη ληγµένη κατηγορία Β µε κωδικό 113.
c) Αντικατάσταση εντύπου µε καταχωρηµένη ληγµένη κατηγορία C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE, που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυµεί ανανέωση.
d) Αντικατάσταση εντύπου µε υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.).
2) Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.
3) Η προµήθεια του αποδεικτικών γίνεται από ∆ηµόσιο Ταµείο ή µε τη διαδικασία του e-παραβόλου.

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1) Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
2) Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο
3) Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

Σημείωση:  Η προμήθεια των αποδεικτικών(Παράβολα) γίνεται από Δημόσιο ταμείο ή με την διαδικασία της εφαρμογή του Taxisnet: e-paravolo.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – ΑΤΜ, Web banking και phone banking).
Όλα τα παράβολα  πληρώνονται,  εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet: e-paravolo

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html

ΧΡΟΝΟΣ : Μέχρι 30 ηµέρες (Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών στην αρµόδια Υπηρεσία)
ΚΟΣΤΟΣ : 30,00 €