έως 125cc

Κατηγορία A1: Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3 & μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp)