Πιστοποιητικό ΠΕΙ

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Αρχική Επιμόρφωση και Περιοδική Κατάρτιση Οδηγών Για τους οδηγούς Λεωφορείων και Φορτηγών
Η Παράταση για το ΠΕΙ_ D (Δ, Δ+Ε) Μέχρι 9 Μαρτίου 2014.